top of page
images.jpg

Derneğimiz Bizimkentliler için Bizimkentliler tarafından kurulmuş ve Bizimkente hizmet etmektedir.

Derneğimiz Beylikdüzü İlçesinde ve Bizimkent sitesinde; yerel yönetim faaliyetlerini takip etmeyi ve önerilerde bulunmayı, kentsel yaşam kalitesini arttırmayı, çağdaş ve modern ortamın gereği olan uyumlu ve seviyeli bir yaşamı sağlamayı, çevreye ait bütün değerleri, doğal ve tarihi varlıkları korumayı,

bireysel ve toplumsal gelişme için kültürel, sanatsal,sosyal, sportif, gezi ve eğitim faaliyetlerde bulunmayı amaç edinmiştir.

Bizimkent konutlarının yönetim sorunlarıyla ilgilenmek, site sakinlerinin daha iyi hizmet almasına katkı sunmak, Bizimkent'te dayanışmacı ve katılımcı bir anlayış geliştirmek ana amaçlarımızdandır.

Derneğimiz politik bir faaliyette bulunmaz ve hiç bir siyasi parti ile işbirliğine girmez dolaylı yada doğrudan hiç bir partiyi desteklemez.

trrioenson3.png
bizimkentkrokieski.jpg
bizimkentkrokiyeni.jpg
bottom of page